UAB Donato židiniai (toliau – „Bendrovė“) vertina ir rūpinasi savo Klientais, todėl šioje Prekių grąžinimo politikoje (toliau – „Politika“) aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiame Bendrovės veikloje bei interneto svetainėje http://www.donatozidiniai.lt (toliau - “Svetainė”) įsigytoms prekėms ir paslaugoms taikomas prekių bei pinigų grąžinimo sąlygas ir taisykles.

Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“ ir „Klientas“ reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ir įsigyjančią mūsų Prekes bei paslaugas. Žodžiais „mes“ ir „mūsų“ vadinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė UAB Donato židiniai ir jos dukterinės įmonės, filialai bei atstovybės. Sąvokos „Produktai“, „Prekės“ apima bet kokias prekes ar paslaugas, kurias galite įsigyti mūsų Svetainėje.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Bendrovės interneto svetainėje bei įsigyjate joje parduodamus Produktus. Ši Politika nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti per mūsų Svetainę, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų prekėmis ar paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų Paslaugų teikimo sąlygas bei Prekių grąžinimo politikas ar taisykles.

Perskaitykite šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu d.rimdeika@gmail.com arba kitais kontaktais, nurodytais žemiau. Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai ir Klientai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome neužsisakyti ir nepirkti Produktų randamų mūsų Svetainėje.

Daugeliui mūsų Produktų yra taikoma pinigų grąžinimo garantija. Jūs turite teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas papildomų išlaidų, atsisakyti užsakymo ir grąžinti įsigytas Prekes Bendrovei per 14 dienų, jeigu Prekės nebuvo naudojamos, nėra sugadintos, pakuotė nebuvo pažeista, yra likusios visos etiketės ir jų išvaizda iš esmės nepakito, t.y. Prekei ir/ ar Prekės pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint patikrinti gautas Prekes.

Teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir grąžinti Prekes per 14 dienų yra netaikoma juridiniams asmenims (t.y. įmonėms, verslininkams ir asmenims, Produktus įsigyjantiems komerciniais tikslais). Daugiau informacijos apie tai, kokiems Bendrovės Svetainėje parduodamiems Produktams yra taikomos grąžinimo išimtys, galite rasti skyriuje „Grąžinimo išimtys“.

Šio skyriaus nuostatos neriboja Jūsų teisės atsisakyti paslaugų ar grąžinti Prekes, kurios yra nekokybiškos arba turi trūkumų.

GRĄŽINIMO SĄLYGOS

Bet kuri Prekė, kurią norite mums grąžinti, privalo būti grąžinama originalioje gamintojo pakuotėje, pakuotė negali būti pažeista, o Prekės būklė turi būti tokia pati, kokią įsigijote. Jūs privalote užtikrinti, kad Prekė ir jos pakuotė nebūtų sugadinta arba pažeista ją transportuojant. Jeigu grąžinama Prekė neatitiks šių reikalavimų, negalėsime jos priimti.

Jeigu Produktui nėra taikomos grąžinimo išimtys, prašymą, dėl paslaugos atsisakymo arba Prekės grąžinimo, privalote mums pateikti ne vėliau nei per 14 dienų.

Jeigu apsisprendėte atsisakyti paslaugos arba grąžinti Prekę, prašome susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi, kuris Jums padės tai padaryti ir suteiks visa reikalingą informaciją, apie tai, kaip galite atsisakyti mūsų paslaugų ir kur galite grąžinti įsigytą Prekę.

Jums atsisakius paslaugos ir/ arba grąžinus Prekę, laikantis visų šioje Politikoje nustatytų sąlygų, grąžinsime Jūsų sumokėtas sumas, išskyrus papildomas pristatymoišlaidas.

Prašome naudotis savo teise, grąžinti Prekes, atsakingai. Primename, jog Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Jeigu Jūsų grąžinta Prekė bus apgadinta, pažeista pakuote arba ne pilnos sudėties, mes negalėsime priimti Prekės atgal ir grąžinti Jums sumokėtų sumų.

Jums grąžinus Prekę, bus atliekamas grąžintos Prekės patikrinimus. Jeigu nebus nustatyta Prekės grąžinimo sąlygų pažeidimo, grąžinsime Jūsų sumokėtas sumas tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį naudojote Prekei įsigyti. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, pinigų grąžinimas gali užtrukti iki 14 dienų.

Jeigu praleisite Grąžinimo politikoje nurodytus terminus, negalėsime tenkinti Jūsų prašymo, dėl Prekės grąžinimo, ir grąžinti sumokėtų sumų Bendrovei.

GRĄŽINIMO IŠIMTYS

Jūsų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties yra netaikoma šioms kokybiškoms Prekėms ir paslaugoms:

Pagal specialius Kliento nurodymus pagamintų prekių, kurios nebuvo iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą

Pilną sąrašą Prekių ir paslaugų, kurios negali būti grąžinamos arba už kurias negalime grąžinti sumokėtų sumų, galite rasti Civilinio Kodekso 6.228-10 2 d.

NEKOKYBIŠKOS PREKĖS

Norėdamas grąžinti nekokybišką Prekę, Jūs galite tai padaryti per 14 dienų nuo Prekių pristatymo Jums dienos, informuodamas mus el. paštu d.rimdeika@gmail.com pridedant nekokybiškos Prekės ir/arba siuntinio nuotraukas arba video, aprašančius Prekės trūkumus.

Siųsdami mums pranešimą apie paslaugos atsisakymą arba nekokybiškos Prekės grąžinimą, prašome nurodyti šią informaciją:

 • Užsakymo numerį

 • Sąskaitos faktūros numerį

 • Prekės arba paslaugos pavadinimą

 • Informaciją apie Prekės trūkumus, trūkstamas dalis ar pažeidimus

 • Informaciją apie paslaugos trūkumus

 • Prekės trūkumų įrodymus (pvz. nuotraukas arba video, kuriose būtų matomas prekės trūkumas (jei tai yra įmanoma), taip pat nuotraukas arba video su pakuotės pažeidimais ar kt.)

  Kreipdamiesi dėl nekokybiško Produkto grąžinimo, prašome nurodyti, kaip norėtumėte spręsti susidariusią situaciją:

 • pakeisti nekokybišką Prekę į identišką geros kokybės Prekę;

 • nekokybiškai Prekei pritaikyti nuolaidą, atitinkančią Prekės vertės sumažėjimą, sąlygotą esamų trūkumų;

 • prekę priimti ir grąžinti Klientui sumokėtus pinigus;

 • nutraukti paslaugą ir grąžinti Klientui sumokėtus pinigus;

 • sutaisyti Prekę ar kitaip pašalinti prekės ar paslaugos trūkumus.

  GRĄŽINIMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS

  Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Bendrovei atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje http://www.donatozidiniai.lt. Esant esminiams Politikos pakeitimams galime su Jumis susisiekti, siųsdami elektroninį laišką ar informuodami Jus kitu būdu.

Grąžinimo politika